onsdag 14. juni 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 69-71

Liv

Og dere som søker Gud, deres hjerter skal leve. (Salme 69,33b) BGO 1997


Mitt åndelige liv skapes og styrkes ved at jeg søker Gud. Stopper mine bønner og søken etter Guds nærvær så hemmes livet og etter hvert kan det kveles helt. Men slik behøver det ikke å gå. Livets kilde er åpen for meg.

Dikteren sier:
Til livsflodens herlige kilde vi går,
der styrke og legedom alltid vi får.
En himmel av salighet finner vi der,
og kilden er åpen og fri for enhver.
---
Dra kun opp! Dra kun opp!
Det er fritt. Det er fritt.
La ditt kar bli fullt, for du kan fritt
av livets kilde drage opp.
(Fredrik Engelke, Frelsesarmeens Sangbok nr. 558)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du holder meg levende i deg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 69
Salme 70
Salme 71


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 69
Salme 70
Salme 71