torsdag 15. juni 2023

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 4

Formaning

Hold fast ved formaningen, slipp den ikke, ta vare på den, for den er ditt liv. (Ordspråkene 4,13) Bibel 2011


Hvis jeg spiser feil eller lite variert så kan jeg bli feilernært. Jeg kan få fysiske plager og mangelsykdommer. På samme måte kan jeg få åndelige mangelsykdommer hvis jeg ikke spiser variert åndelig kost fra Guds Ord. Mitt åndelige liv næres ved Guds eget Ord og der hører også formaninger med.

Dikteren ber:
Bryt, Herre, livets brød, stig til meg ned,
som du det en gang brøt ved sjøens bredd.
I Ordets dyre skatt søker jeg deg,
min lengsel roper ut: Vis deg for meg!
(M. A Lathbury / Alexander Groves, Frelsesarmeens Sangbok nr. 17)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg ta til meg av hele Skriften. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Ordspråkene 4


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 4