tirsdag 4. juli 2023

Dagens bibellesning: 2 Kongebok 1-5

Har jeg det?

Josjafat sa: "Ja, hos ham er Herrens ord." Så gikk han ned til profeten sammen med kongene i Israel og Edom. (2. Kongebok 3,12) Bibel 2011


Kongene trengte råd fra en representant for Gud. Elisja ble nevnt og Josjafat erklærte at hos ham ville de finne Herrens ord.

Hvis noen trenger råd fra Herren vil de da finne Guds ord hos meg?

Dikteren sier:
Guds ord, det er vårt arvegods,
det våre barns skal være.
Gud, gi oss i vår grav den ros,
vi holdt det høyt i ære!
Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død,
O Gud hvordan det går, la dog mens verden står,
det i vår ætt nedarves!
(N. S. F. Grundtvig, Frelsesarmeens Sangbok nr. 182)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg å ta vare på ditt ord. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
2 Kongebok 1
2 Kongebok 2
2 Kongebok 3
2 Kongebok 4
2 Kongebok 5


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
2 Kongebok 1
2 Kongebok 2
2 Kongebok 3
2 Kongebok 4
2 Kongebok 5