onsdag 5. juli 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 78-80

Guds ansikt lyser

Gud, før oss tilbake, la ditt ansikt lyse så vi blir frelst! (Salme 80,4) Bibel 2011


Vi kjenner uttrykket igjen fra den aronittiske velsignelsen. Det forekommer flere ganger i Salmenes bok og alltid knyttet til Guds nåde og frelse. At Guds ansikt lyser er frelsens mulighet for mennesker.

Dikteren ber:
All godhets Gud, så nådefull og kjærlig
fra livets gry og helt til livets kveld.
Vis meg ditt åsyn, lys meg fram til korset,
hvor frelse er for syndens trell.
Jeg bringer deg min synd, kun du kan tilgi meg.
(Evangeline Booth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 3)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du frelser. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 78
Salme 79
Salme 80


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 78
Salme 79
Salme 80