onsdag 13. september 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 108-110

Underveis

Han drikker av bekken ved veien, derfor løfter han hodet høyt. (Salme 110,7) Bibel 2011


Uansett forholdene som møter meg på livets vei så kan jeg bli forfrisket underveis. Planlegging og gode vaner spiller inn her. Planlegging er å ha med seg matpakke, ha Guds Ord tilgjengelig i tanke og sinn. Regelmessig lesing av og meditering over Guds Ord er en god vane. En annen god vane er å ta tid til å stanse opp ved rasteplassene, hvile der og drikke av det levende vannet som Jesus gir.

Dikteren ber:
Lær meg å komme til kilden, å, Gud.
Lær meg, å, Gud.
Lær meg å drikke av kilden, å, Gud.
Lær meg, å, Gud.
Lær meg å hvile ved kilden, å, Gud.
Lær meg, å, Gud.
(ukjent forfatter)

BØNN: Kjære Jesus. Lær meg å bruke rasteplassene du tilbyr. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 108
Salme 109
Salme 110


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 108
Salme 109
Salme 110