torsdag 14. september 2023

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 23-24

Smarte kjøp

Kjøp deg sannhet og selg den ikke, kjøp visdom, formaning og innsikt! (Ordspråkene 23,23) Bibel 2011


Jeg kan ikke gå i butikken for å kjøpe sannhet og visdom. Jeg kan kjøpe bøker, jeg kan kjøpe en bibel, men hvis de bare blir stående i bokhylla så er jeg ikke kommet noe videre. Jeg må lese og studere før det blir til gavn for meg. Studier krever tid og innsats.

Hvis jeg vil tilegne meg himmelske dyder og verdier krever også det tid og innsats. Kjøp i denne sammenheng er et spørsmål om hvordan jeg disponerer tid og krefter. Hva får min oppmerksomhet? Hva investerer jeg i? Jeg må rydde plass i livet mitt til det som er viktig.

Dikteren sier:
Deg å få skode er sæla å nå,
Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå;
ver du for tanken min dyraste skatt,
ljoset som strålar ved dag og ved natt!
---
Rikdom og ære som menneske gjev,
er ikkje meir enn den morknande vev.
Du er min arv som varer til sist,
himmelske konge, det veit eg for visst.
(Mary Byrne / Eleanor Hull, Frelsesarmeens Sangbok nr. 31)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg investere i guddommelige verdier. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Ordspråkene 23
Ordspråkene 24


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 23
Ordspråkene 24