fredag 29. september 2023

Dagens bibellesning: Obadja

En rest

Men på Sions berg skal det være en flokk som har sluppet unna. Det skal være hellig, (Obadja 1,17a) Norsk Bibel 1988


Dagens vers gjengis noe ulikt i forskjellige bibeloversettelser. Redningsstedet Sion er et hellig sted, en helligdom (1978/85). Flokken som har sluppet unna beskrives også som en rest (Bibelen Guds Ord 1997), altså en forholdsvis liten gruppe. Idéen om at en rest slipper unna finner vi flere steder i Bibelen.

Jesus sier at vi må kjempe for å komme inn i himmelriket. Da var det en som spurte: "Herre, er det få som blir frelst?" Han sa til dem: "Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. (Lukas 13,23-24) Bibel 2011

Og ved en annen anledning sier han: For mange er kalt, men få er utvalgt. (Matteus 22,14) Bibel 2011

Dikteren sier:
Hvor salig er den lille flokk
som Jesus kjennes ved!
I ham, sin Frelser, har den nok
nå og i evighet.
I kjærlighet, i håp og tro
den vandrer her og skal få bo
med ham når håp og tro forgår,
men kjærlighet består.
(N. J. Holm, Frelsesarmeens Sangbok nr. 260)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at du bevarer meg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Obadja


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Obadja