lørdag 30. september 2023

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 1-2

Til jordens ende

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. (Apostelgjerningene 1,8) Bibel 2011


Den Hellige Ånd kom over de første disiplene på en spektakulær måte, det var ildtunger, språkunder og mye mer. Det sensasjonelle tiltrekker og vi vil gjerne "føle" Åndens kraft og nærvær. Kraften er ikke der for at vi skal føle oss vel, det er en arbeidsutrustning som har brakt disipler ut på farefull ferd til jordens ender med budskapet om at Jesus har tatt vår synd og åpnet veien til himmelen.

Dikteren sier:
Høstens herre, når du sender
dine ut i arbeidsdrakt,
noen helt til jordens ender,
andre inn i bønnevakt –
går de alle i det kallet
du på hver av dem har lagt.
(Bjørn Braun, Frelsesarmeens Sangbok nr. 269)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at jeg får være med på laget. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Apostlenes gjerninger 1
Apostlenes gjerninger 2


Studiespørsmål av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 1
Apostlenes gjerninger 2


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 1
Apostlenes gjerninger 2