tirsdag 21. november 2023

Dagens bibellesning: Esra 6-10

Synd og skam

og sa: Min Gud! Jeg skammer meg og skjemmes over å løfte ansiktet mot deg, min Gud! For våre synder er så mange at de har vokst oss over hodet, og vår skyld er så stor at den når til himmelen. (Esra 9,6) Bibel 2011


Skam er vel en naturlig følelse i møte med den man har krenket, det være seg Gud eller mennesker. Skamfølelsen kan hjelpe oss til omvendelse. Når Jesus får komme til så tar han hånd om de tre S-er: synden, skylden og skammen.

Dikteren sier:
Dette gamle, ærverdige kors bar en gang
min synd og min skyld og min skam.
Med forbannelsens vredessky over seg bar
dette kors Guds uskyldige Lam.
(George Bennard, Frelsesarmeens Sangbok nr. 272)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du gir legedom for ånd og sjel. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Esra 6
Esra 7
Esra 8
Esra 9
Esra 10


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Esra 6
Esra 7
Esra 8
Esra 9
Esra 10