onsdag 22. november 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 134-136

Stor, større, størst

Jeg vet at Herren er stor, vår Herre er større enn alle guder. (Salme 135,5) Bibel 2011


Gud er stor! Han er større enn alle andre guder som tilbes på vår jord. Han er større enn sjelefienden: Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. (1. Johannes' brev 4,4) Bibel 2011 Han er større enn mitt hjerte: For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. (1. Johannes' brev 3,20) Bibel 2011

Gud er størst. Han er begynnelsen og enden, den som er og blir: Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige. (Åpenbaringen 1,8) Bibel 2011 Han har det største navn, navnet Jesus er navnet over alle navn. (Filipperne 2,9)

Dikteren sier:
Å store Gud, når på ditt verk jeg tenker,
som du har frambrakt ved ditt allmaktsord,
og ser den omhu du din skapning skjenker,
så alt som lever, mettes ved ditt bord –
---
I lovsang bryter da mitt hjerte ut:
Å, store Gud! Å, store Gud!
(Carl Gustav Boberg, Frelsesarmeens Sangbok nr. 636)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du er allmektig! Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 134
Salme 135
Salme 136


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 134
Salme 135
Salme 136