onsdag 29. november 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 137-139

Styrke

Du svarte meg den dagen jeg ropte, du fylte meg med styrke. (Salme 138,3) Bibel 2011


Gud har lovet å komme meg til hjelp. Noen ganger opplever jeg at problemene jeg så bare forvitrer og ikke blir til noe mer. Andre ganger, ja kanskje oftest, opplever jeg at Gud gir styrke og viser en vei gjennom både problemer og smerte.

Dikteren vitner:
Jeg styrke får til byrdene å bære,
og kraft til smil selv midt i smertens dåp,
et streif av lys, hvor mørkt det enn må være,
og denne gaven heter livets håp.
Når jeg har smakt av frelsens strøm den klare,
og sinnet av Guds storhet oppfylt er,
jeg ser en dag, fullkommen, som skal vare
og skjønt fullende alt som fattes her.
(J. A. Albro, Frelsesarmeens Sangbok nr. 51)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du gir meg styrke. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 137
Salme 138
Salme 139


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 137
Salme 138
Salme 139