tirsdag 28. november 2023

Dagens bibellesning: Nehemja 1-4

Be og arbeid

De som bygde på muren, og bærerne med sine byrder, de utførte arbeidet med den ene hånden, og med den andre holdt de sitt våpen. (Nehemja 4,17) Norsk Bibel 1988


En mur skulle gjenoppbygges, men det var fiender som truet. Det ble nødvendig for arbeiderne at de også var bevæpnet og klar til å slåss. Som kristen har jeg arbeidsoppgaver som er helt jordiske, de må utføres, men samtidig er jeg i en åndelig krig, der trengs bønn.

Paulus skriver: Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, (Efeserne 6,13-18) Bibel 2011

Dikteren sier:
Ut til strid! Hør ropet gjaller,
kjemp, og du skal få din lønn.
Ut til strid! Vår Herre kaller
alt sitt folk til tro og bønn.
Selviskhet har ingen rett
oss fra krigens post å drage,
frykten flyr i striden lett,
troens kraft skal tvil forjage.
(Herbert H. Booth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 566)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg både arbeide og be. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Nehemja 1
Nehemja 2
Nehemja 3
Nehemja 4


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Nehemja 1
Nehemja 2
Nehemja 3
Nehemja 4