søndag 26. november 2023

Dagens bibellesning: 1 Johannes 1-3

Den kristnes såpe

Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. (1. Johannes' brev 1,8-10 og 2,1) Bibel 2011


Selv om jeg er frelst og elsker Jesus så hender det at jeg fortsatt synder. Da er det godt å kjenne til den rette sorten såpe: Bekjennelse. Jeg bekjenner, får tilgivelse og blir renset. Det er ikke snakk om en slags lettvint oppramsing av mine synder og så fortsetter jeg i det samme. I et levende fellesskap med Jesus så blir jeg klar over at noe er feil og jeg ønsker å legge det av, noe må jeg kjempe mer med enn andre ting og må ofte bruke såpen på samme sak om og om igjen.

Dikteren ber:
Sannhets Ånds, vis oss klart hva som hindrer ditt verk,
vis oss synden så vi ser den er vår!
Hjelp oss tro at Gud tilgir, at nåden er sterk,
at den rettferd som vi får, den består!
(Sigurd Lunde, Frelsesarmeens Sangbok nr. 76)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for tilgivelse og renselse. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
1 Johannes 1
1 Johannes 2
1 Johannes 3


Studiespørsmål av Phil Layton:
1 Johannes 1
1 Johannes 2
1 Johannes 3


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
1 Johannes 1
1 Johannes 2
1 Johannes 3