søndag 4. januar 2015

008 ♥ 1 Mosebok 4-7

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Mosebok 4 1 Mosebok 4 1 Mosebok 4 1 Mosebok 4
1 Mosebok 5 1 Mosebok 5 1 Mosebok 5 1 Mosebok 5
1 Mosebok 6 1 Mosebok 6 1 Mosebok 6 1 Mosebok 6
1 Mosebok 7 1 Mosebok 7 1 Mosebok 7 1 Mosebok 7

Utvalgt kommentar

1 Mos 4,3-5

At Adams og Evas fall ikke førte til noe varig brudd med Gud, men at de atter omvendte seg, bærer denne beretning vitnesbyrd om.  Allerede Evas utbrudd etter Kains fødsel ("ved Herren") viser dette.  Og enda mer deres barns historie.  De lærte dem opp i gudsfrykt.  Begge sønnene brakte Herren sine offer.  Det er her første gang i Skriften vi finner mennesker der ofrer.  Offer er uttrykk for menneskenes takknemlighet og hengivenhet for Gud.  Hver av brødrene tar av det beste de har av markens grøde eller av de førstefødte lam og gir dem til Herren som en gave.  Men Herren ser ikke til selve gaven, men til sinnelaget hos den som ofrer.  Kains offer vakte ikke Guds behag fordi hans hjerteforhold ikke var rett.  Hva der var i vegen med det, − og på hvilken måte Gud viste sitt mishag, sies ikke.  Men "Herren så til Abel og hans offer". − Dette vakte Kains vrede.  Misunnelsen gjorde hans sinn bittert og nedstemt.  "Kain ble meget vred og stirret ned for seg. "

Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Mosebok 4
1 Mosebok 5
1 Mosebok 6
1 Mosebok 7