søndag 4. januar 2015

009 ♥ Josva 6-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Josva 6 Josva 6 Josva 6 Josva 6
Josva 7 Josva 7 Josva 7 Josva 7
Josva 8 Josva 8 Josva 8 Josva 8
Josva 9 Josva 9 Josva 9 Josva 9
Josva 10 Josva 10 Josva 10 Josva 10

Utvalgt kommentar

Jos 7,10-12

Herren reiser Josva opp.  "Hvorfor ligger du her på ditt ansikt?"  Det er ikke Herrens skyld at folket har lidd sitt nederlag.  Han er like villig til å hjelpe som før.  V. 10.

Josva får vite hva grunnen er:  "Israel har syndet."  Det er bann i leiren.  Folket har brutt pakten og overtrådt hans bud.  V. 11.

Derfor har Herren veket fra dem, og de kan ikke lenger stå seg mot sine fiender.  "De er selv kommet under bann."  Før denne forbannelse kommer bort, vil Herren ikke gi dem seier.  Uten ham formår de intet.  Det var ikke ved egen makt de hadde tatt Jeriko, men ved Herrens under.  Uten Herrens mektige arm kunne hans folk heller ikke i kommende dager utrette noe mot sine fiender.  "Skiller I eder ikke helt av med det bannlyste, vil Jeg ikke lenger være med eder."  "Helt", sier Herren.  Det minste bann var nok til at han måtte trekke seg tilbake fra dem.  V. 12.

Jos 7,13-15

Folket trenger en ny helligelse, − på samme måte som før de dro over Jordan. (Se 3, 5.)  Synderen må utpekes og fjernes.  V. 13.

Allerede neste dag tidlig om morgenen må folket stilles opp, − stamme for stamme, − ætt for ætt − hus for hus − mann for mann.  Ved loddtrekning vil Herren vise hvem der har syndet.  V. 14.

Og den skyldige skal få sin straff.  V. 15.

Jos 7,16-19

Når Herren ikke straks utpeker synderen, men lar det skje på denne høytidelige og omstendelige måte, har sikkert det en dobbelt hensikt:  1. Det skal bringe dem alle til selvprøvelse og selvransaking.  Hver enkelt blir stillet til ansvar for Herren.  2. Det skal bringe den skyldige til større syndserkjennelse.  Etter som kretsen om ham stadig blir mindre, skulle han føle Guds øye sterkere og sterkere festet nettopp på seg.  Samtidig åpenbarte også denne loddtrekking at ingen synder kan skjule sin synd for en hellig Gud.  V. 16-17.

Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Josva 6
Josva 7
Josva 8
Josva 9
Josva 10