søndag 4. januar 2015

010 ♥ Salmenes bok 3-5

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 3 Salme 3 Salme 3 Salme 3
Salme 4 Salme 4 Salme 4 Salme 4
Salme 5 Salme 5 Salme 5 Salme 5

Utvalgt kommentar

"For du er ikke en Gud som har din lyst i ugudelighet, og hos deg kan ikke ondskap bo." Sal 5,5

I Salme 11,5 står det:  "Herren prøver den rettferdige, mens hans sjel hater den ugudelige og den som elsker vold. "

I Johannes 3,16 står det: "For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. "

Hvordan kan Gud hate syndere samtidig som han elsker dem?  Fra vår menneskelige synsvinkel kan Guds kjærlighet og Guds hellighet av og til se ut for å komme i konflikt med hverandre.  Samtidig som Gud elsker alle mennesker og ønsker at alle skal omvende seg og lære sannheten og kjenne, så hater han all synd og alt opprør.  Gud hater synderne på grunn av deres opprør mot Gud.  Straffen for dette opprøret vil bli evig fortapelse − hvis ikke synderen omvender seg og tar imot frelsen i Jesus Kristus.  Samtidig som straffen for syndere er evig fortapelse, elsket Gud verden så høyt at han gav sin eneste sønn for synderene, slik at de skulle kunne bli frelst fra sin synd.

Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 3
Salme 4
Salme 5