søndag 4. januar 2015

011 ♥ Job 3-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 3 Job 3 Job 3 Job 3
Job 4 Job 4 Job 4 Job 4

Utvalgt kommentar

Job 2,11 − 4,21

Nå begynner de mørkeste dagene for Job.  Han lider mer ved disse vennene enn ved Satans angrep.  Det kan gi mye å tenke på.

Vi gjør ingen noe godt ved å vise en medlidenhet som får ham til å synes synd i seg selv og ønske seg ut av lidelsen.  Måtte vi få visdom til å vise en medfølelse og forståelse som kan gi styrke til å fortsette kampen og seire i den!

Tenk over hva Job har mistet; 1,14-17. 18-19; 2,9.  Den hjelp som ligger i de troendes samfunn, er han også blitt berøvet.

3, 20-23 inneholder noen av livets mange "Hvorfor?".  Men har en kristen under noen omstendighet rett til å ønske at han ikke var blitt født, v. 3 ff?  Og har han noen rett til å anklage Gud?

Les Rom 11, 34-35.

Dette kapitlet er sikkert et av de mørkeste i Bibelen.  Alt er håpløshet, uro, pine, et gripende bilde på hvordan livet er når himmelen er lukket over oss og vi ikke får smake Guds nåde.  Det hele sammenfattes i v. 26.  Er det din stilling idag?

Så begynner en meningsutveksling mellom Job og hans venner.  Den faller i tre perioder og opptar det meste av boken.  Den første av vennene, Elifas, er forbauset over at Job kan beklage seg!  Å få høre at ens lidelse ikke er noe å snakke om eller iallfall selvforskyldt, setter nye sår.

Elifas forklarer lidelsesproblemet i sin alminnelighet.  Lidelsen er Guds straff, en høster det som er sådd. 7-11.  Han sier i og for seg mange sannheter, men hans ord gir en tvilsom trøst i en slik stund!  Hva er det som mangler?

Er vår tro på Guds løfter og vår tillit til hans ord så sterk at den holder i våre egne vanskeligheter, og ikke bare når det gjelder andre mennesker? 4,5.

Er det som nevnes i 4,6 noe å bygge på?  Kanskje det heller kommer inn under det som nevnes i 1 Kor 3,12-13?  Det eneste som holder, er den grunnvollen som er nevnt i 1 Kor 3,11.

Ord til ettertanke:  Rom 8,18.

Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 3
Job 4