tirsdag 6. januar 2015

123 ♥ Job 35-36

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 35 Job 35 Job 35 Job 35
Job 36 Job 36 Job 36 Job 36

Utvalgt kommentar

Job 36,22–25
Ved å gå i rette med Gud har Job glemt den Allmektiges storhet. Men det må han vokte seg for. "Gud er opphøyd i sin kraft." V. 22. Hvem tør vel foreskrive denne opphøyde Gud hva han skal gjøre, eller betegne hans gjerninger som urette, slik som Job har gjort. V. 23. Nei, glem ikke å opphøye hans navn, − han som menneskene til alle tider har lovprist og sunget om. V. 24. Hele verden ser på Guds verk med lyst. V. 25.

Job 36,26–33
Når Gud er så stor, må vi finne oss i at vi ikke alltid forstår hans handlemåte. Han er jo og fra evighet av. Kan så vi tidens barn fatte dybden i hans visdom? V. 26.

Se underne i naturen. Han får dampen til å stige opp og regnet til å sile ned og skaper fruktbarhet over jorden. V. 27–28. Eller kan noen fatte skyenes gang eller tordenens brak? V. 29. Han lar lynene blinke og dekker deres lys med skyer som stiger opp fra havets dyp ("havets røtter"). V. 30.

Og liksom han hersker over naturens krefter, leder han folkenes gang. Noen folk straffer han, mens han gir andre sin velsignelse. V. 31. Mot sitt rikes fiender sender han sin vredes lyn ut og slår dem ned. V. 32. Tordenbrakene forkynner hans makt. Hele Guds skapning skjelver. Endog dyrene farer sammen i angst. V. 33. Så stor og mektig er Gud. Hvem kan vel da fatte hans gjerninger og hvem tør gå i rette med ham for det han gjør?

Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 35
Job 36