tirsdag 6. januar 2015

137 ♥ Job 39-40

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 39 Job 39 Job 39 Job 39
Job 40 Job 40 Job 40 Job 40

Utvalgt kommentar

JOB 40 − KAN MENNESKET UNDERVISE GUD?

Igjen blir Job bedt om å spenne på seg beltet (jfr. 38,3). Han har tidligere stilt spørsmål ved Guds handlemåte og flere ganger uttalt at han vil tale til Gud, om han får anledning til det (f. eks. 13,3. 23,4. 31,35-37). Men nå når han stilles ansikt til ansikt med den Allmektige, er denne så veldig og Job så liten at han har ikke ett ord å si (39,37-38). I taushet lytter han nå til Herrens tale. Det er ikke stille omkring ham, for stormen raser fremdeles (vers 1). Han har innsett at det sømmer seg ikke for en som vet så lite som han å kritisere Skaperen, som er allvitende.

Job hadde i sin iver etter å bevise egen uskyld kommet i skade for å så tvilstanker om det rettferdige i Guds styresett. Fra sin fornedrede tilværelse så han ikke himmelen så klar lenger, og han uttalte seg om noe han ikke hadde forstand på (42,3). Nå blir han innbudt til å ta Guds plass som verdenshersker og å gi uttrykk for guddommelig visdom (vers 5), noe han selvsagt ikke har den minste mulighet til. Gud viser ham hvor udugelig han er til å styre verden og til å felle rettferdige dommer blant menneskene. Han har ikke engang innsikt i den fysiske verden, langt mindre da i den åndelige.

Gud har skapt syndserkjennelse hos Job, noe som slutten av forrige kapittel understreker. Nå utdyper han dette med å si at han er ikke i stand til å frelse seg selv. Hvis han hadde kunnet det, ville til og med Gud ha prist ham (vers 9). Han er fullstendig avhengig av Guds nåde − han som alle andre mennesker.

Ordet "Behemot" i vers 10 er et flertallsord som betegner et stort dyr. De fleste fortolkere later til å være enige om at det dreier seg om flodhesten. Slik er det da også oversatt i 78—utgaven. Men det er de som mener at det kan være elefanten, og noen legger vekt på flertallsformen og hevder at det kan dreie seg om flere forskjellige dyr, eller i hvert fall to. Det kan være vanskelig å få alt til å stemme med ett dyr, og versene 15 til 20 kan da betegne elefanten, mens 21 til 24 taler om flodhesten. Men dette blir bare gjetninger.

Det andre store dyret Herren trekker fram, kalles Leviatan (vers 20), hvilket i vår nye bibelutgave er oversatt med krokodille. Det er da også en alminnelig mening at det er dette dyret det siktes til her.

Gud beskriver sin makt ved å trekke fram dyr som er langt sterkere enn mennesket. At, han har skapt dem, bør inngi ærefrykt for hans visdom og makt.

Jordan (vers 18) kan her stå som et symbol for mektige elver i det hele tatt.

Oddvar Nilsen
"Daglig Bibelkommentar (Bind III)"
Filadelfiaforlaget, 1987

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 39
Job 30