lørdag 31. januar 2015

Bok 40 ♦ Les Evangeliet etter Matteus på 10 dager:

Dag 1:  Matteus 1-2

Dag 2:  Matteus 3-4

Dag 3:  Matteus 5-7

Dag 4:  Matteus 8-10

Dag 5:  Matteus 11-13
Dag 6:  Matteus 14-16

Dag 7:  Matteus 17-19

Dag 8:  Matteus 20-22

Dag 9:  Matteus 23-25

Dag 10:  Matteus 26-28