lørdag 31. januar 2015

Bok 41 ♦ Les Evangeliet etter Markus på 8 dager:

Dag 1:  Markus 1-2

Dag 2:  Markus 3-4

Dag 3:  Markus 5-6

Dag 4:  Markus 7-8
Dag 5:  Markus 9-10

Dag 6:  Markus 11-12

Dag 7:  Markus 13-14

Dag 8:  Markus 15-16