lørdag 9. januar 2021

Ild

Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. (Matteus 3,11) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Matteus 3-4

En dåp med Den hellige ånd og ild! Det forteller om kraft som skal bli gitt de troende. Det greske ordet som er er oversatt til dåp betyr å dyppe noe i/under vann, gjøre noe fullstendig vått, vaske noe. Det er altså noe som omslutter helt og som gjør rent/renser.

Lukas forteller oss hvorfor denne dåpen finnes:

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. (Apostelgjerningene 1,8) Bibel 2011

Den kristne får altså overnaturlig hjelp til å utføre oppdraget om å fortelle om Jesus over hele kloden!

Dikteren beskriver det slik:
Hjerter er det verden trenger, 
rene hjerter døpt med ild, 
som ei dyrker «jeget» lenger, 
men sin Mester følge vil. 
Hjerter som vil tapre være 
lik Guds gamle helgener, 
som kun ønsker Herren ære, 
elske, ligne mer og mer.
Hjerter som sin fane hever 
der hvor striden hetest står. 
Snar til dåd når plikten krever, 
hjerter som sitt kall forstår.
(John Lawley, Frelsesarmeens Sangbok nr. 240)

Det handler ikke lenger om meg, men om de andre.

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du både gir meg en oppgave og styrke til å gjennomføre den. Amen!