søndag 10. januar 2021

Rettferdiggjort

det gjelder også oss: Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde, han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. (Romerne 4,24-25) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Romerne 3-4

Hva vil det si å være rettferdig? Det handler om å være i et rett forhold til Gud. Det handler om at jeg er erklært rettferdig etter Guds lov. Det er umulig for meg som menneske å oppfylle Guds lov. Jeg er skyldig i å ha overtrådt loven. Derfor kom Jesus.  Ved troen på ham er jeg rettferdig.

Dikteren beskriver det slik:
Ren og rettferdig, himmelen verdig
er jeg i verdens Frelser alt nu.
Ordet forkynner at mine synder 
kommer han aldri mere i hu.
Å, jeg er frelst og salig fordi
Sønnen har gjort meg virkelig fri –
fri ifra nøden, dommen og døden,
amen, halleluja!
(Ole Brattekaas, Frelsesarmeens Sangbok nr. 489)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du døde og gjenoppsto. Takk at du har gjort meg fri. Amen!