mandag 11. januar 2021

Lydighet

Og Noah gjorde dette. Alt som Gud hadde pålagt ham, det gjorde han. (1. Mosebok 6,22) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 4-7

Noah er et eksempel til etterfølgelse. Han fikk en stor og alvorlig oppgave. Jorden var full av vold og urett og Gud hadde fått nok. En ny start måtte til. Noah var den Gud inngikk pakt med for å bevare menneskeslekten og dyrelivet. Noah var lydig og gjorde nøyaktig det Gud hadde pålagt ham.

Peter kaller Noah rettferdighetens talsmann:
Heller ikke skånte han den gamle verden. Bare Noah, rettferdighetens talsmann, og sju andre ble beskyttet da Gud førte storflommen over de ugudeliges verden. (2. Peters brev 2,5) Bibel 2011
Også i vår tid trenger vi mennesker som vil være lydige mot Gud.  Menn og kvinner som tror Guds ord og som både vil gjøre og tale etter Guds vilje.

Dikteren sier dette om lydighet og tro:
Når vår vei over jord er i lys av Guds ord,
i hans hellighets glans vi da bor.
Vi får kraften til alt som vår Gud har befalt,
alt er vel når vi lyder og tror.
Lyde og tro, det gir hvile og ro.
Om hans kraft vi vil kjenne,
må vi lyde og tro.
(John Henry Sammis, Frelsesarmeens Sangbok nr. 471)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du har åpenbart din vilje for meg. Hjelp meg å være lydig mot deg. Amen!