tirsdag 12. januar 2021

Bibeltroskap

Deretter leste Josva opp alt som sto i loven, både velsignelsen og forbannelsen, nøyaktig slik det var skrevet i lovboken. Ikke ett ord av alt det Moses hadde påbudt, unnlot Josva å lese opp for hele Israels forsamling og for kvinnene, barna og de innflytterne som bodde blant dem. (Josva 8,34-35) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Josva 6-10

Bibeltroskap er å forholde seg til hele Bibelen. Det er mye i Bibelen som er vanskelig å forstå for et moderne menneske. Det er en del i fortellingene som er direkte frastøtende og det er en del vi ganske enkelt ikke liker fordi det ikke passer inn i hvordan vi synes Gud eller livet skal være.

En nøkkel til å forstå er å se Bibelen i sammenheng.
Summen av ditt ord er sannhet, dine rettferdige lover varer evig. (Salme 119,160 ) Bibel 2011

Det finnes mange bøker og oppslagsverk som kan hjelpe oss i vår forståelse. En viktig ting er å la skrift tolke skrift. Det gamle testamentet (GT) må tolkes i lys av Det nye testamentet (NT). NT lærer oss f.eks. at vi ikke lenger skal ofre dyr for våre synder. Det tok Jesus hånd om en gang for alle. Vi må be Gud hjelpe oss forstå når vi leser og studerer Guds ord.

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for Bibelen. Hjelp meg å holde fast ved hele Skriften og forstå mer dag for dag. Amen!