onsdag 20. januar 2021

Lovprisning

Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevneren. (Salme 8,3) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 6-8

For en forunderlig påstand. Fra munnen til de små reises både et vern og et våpen. Hva kan det være? Svaret tror jeg vi kan finne hos Jesus. Jesus kritiseres når barna roper "Hosianna, Davids sønn!". Han svarer med å sitere fra Salme 8 og sitatet gjengis som følger:

"Har dere aldri lest: Fra småbarns og spedbarns munn har du latt lovsang lyde!" (Matteus 21,16b) Bibel 2011

Lovsang og lovprisning til Gud er et vern og et våpen. Lovprisningen må alltid komme ut fra hjerteforholdet til Jesus. Det er ikke bare det å synge den rette typen sang eller si de riktige ordene. Det må ligge ekte liv i bunnen. Jesus forteller oss at barnlig tro er enkel og den beste:

Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. (Markus 10,15) Bibel 2011

La oss prise Gud:
La oss forene oss i sang: 
Gud er god! 
Himmel og jord syng enn en gang: 
Gud er god!  
Må alle hen til korset gå 
og av hans nåde frelse få. 
Må alles lov til himlen nå, 
for Gud er god.
Gud er god!
Gud er god!
La oss forene oss i sang, 
for Gud er god!
(Howard Kingsbury, Frelsesarmeens Sangbok nr. 392)

BØNN:  Kjære Jesus. Gi meg en barnlig tro. Du er best! Amen!