torsdag 21. januar 2021

Motvilje

Den som ikke viser godvilje mot sin neste, har oppgitt sin frykt for Den veldige. (Job 6,14) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Job 5-6

Jobs ord er høyaktuelle. Siste tiders hendelser i forbindelse med presidentvalget i USA har vist oss hva sterk motvilje og mistenksomhet mot de som mener noe annet kan føre til.

Men det gjelder jo ikke bare i politikken, som kristen må jeg ta dette til meg for alle mellommenneskelige forhold. Viser jeg godvilje mot min neste? Husker jeg at også min fiende er min neste?

Kjærlighetens vei  må jeg vandre:
Kom, la oss juble av glede,
ordet om livet er vårt!
Du som fikk Jesus i gave,
kan ikke gjemme ham bort.
Tent for å tjene din neste,
følge Guds kjærlighetsbud:
Gi ham det største og beste,
vise ham veien til Gud.
(Kari Kottum, Frelsesarmeens Sangbok nr. 369)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å vise godvilje mot alle. Amen!