torsdag 14. januar 2021

Menneskelig

Kan vel et menneske være rettferdig for Gud? Kan en mann være ren for sin skaper? (Job 4,17) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Job 3-4

Jobs venn, Elifas fra Teman, stiller retoriske spørsmål. Svaret er gitt. Det er NEI! Mennesket klarer det ikke! Rent menneskelig er det umulig. Men Gud hadde en plan som nå er åpenbart. En frelsesplan.

Paulus forklarer det slik:
Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. (Romerne 3,21-24) Bibel 2011

Jeg kom til å tenke på refrenget på en pop-sang:
Eg e bare ein mann
som gjør så godt han kan
men eg får det'kje te
det e bare sånn det e
eg e bare ein mann
bare ein mann
(Bjørn Eidsvåg, Bare ein mann)

Jeg får det heller ikke til.  Jeg er ikke rettferdig for Gud i meg selv.  Jeg er ikke ren for skaperen i meg selv. Men fordi jeg tror på Jesus så er jeg frikjøpt, ren og rettferdig i ham!

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du har frelst meg. Amen!