mandag 18. januar 2021

Pakten

Jeg setter buen min i skyene, den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden. (1. Mosebok 9,13) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 8-11

Gud gjorde en pakt, en avtale med menneskeheten etter syndefloden. Han vil ikke ødelegge alt levende på jorden på den måten igjen. Regnbuen skulle være et tegn på denne avtalen.  Legg merke til at det er Gud som gir noe her, det kreves ikke noe av menneskene. Det er en nådepakt. Dette speiler Guds frelsesplan, den er det også Gud som har tatt initiativ til og det er han som gir. Vi må bare akseptere vilkårene: Tro på Jesus!

De svarte: "Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst." (Apostelgjerningene 16,31) Bibel 2011

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. (Romerne 10,9) Bibel 2011

Gud viser med regnbuen at han ikke ønsker å ødelegge det han har skapt, tvert imot ønsker han å ta vare på det. Han ønsker å ta vare på deg og meg. Slik han frelste Noah og familien hans fra vannflommen slik vil han frelse oss fra vår synd. 

Jeg ber med dikteren:
Klippe, du som brast for meg,
la meg skjule meg i deg!
La det vann og blod som går
fra din sides åpne sår,
rense meg i nådens pakt
fra all syndens skyld og makt.
(A. M. Toplady, Frelsesarmeens Sangbok nr. 363)

BØNN:  Kjære Jesus. Jeg tror på deg! Takk for at jeg er frelst. Amen!