lørdag 23. januar 2021

Kvalifisert

Men Jesus hørte det og sa: "Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere." (Matteus 9,12-13) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Matteus 8-10

Her omtales de som er best kvalifisert til å komme til Jesus. Det er de som har mislykkes, de som ikke får det til. Jesus vil ha tak i syndere. De som kalles rettferdige er ikke kvalifisert. De som tror de er rettferdige lever i et bedrag. Det er nemlig umulig å bli rettferdig på menneskelig vis. Vi kan ikke skryte av hva vi har fått til i møte med Jesus.

For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. (Romerne 3,20) Bibel 2011

Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. (Efeserne 2,9) Bibel 2011

Å kvalifisere krever en innrømmelse av meg. Jeg må erkjenne at jeg ikke får det til på egen hånd. Jeg trenger Jesus. 

Da jeg endelig kunne innrømme det, ble han min venn, slik dikteren sier:
Skjønt svak i meg selv er hans nåde meg nok, 
hans løfter er lys på min veg. 
For han som fra verden så kjærlig meg dro, 
han er mer enn en venn for meg.
Han er mer enn en venn,
Han er mer enn en venn,
han er alt, ja, livet for meg, 
han er  kongenes konge og synderes venn, 
han er mer enn en venn for meg.
(Anton Nielsson, Frelsesarmeens Sangbok nr. 140)

Er du kvalifisert?

BØNN:  Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, forbarm Deg over meg, en synder.