lørdag 20. februar 2021

Dere farer vill

Men Jesus svarte dem: «Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. (Matteus 22,29) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Matteus 20-22

Saddukeerne stilte Jesus et oppkonstruert spørsmål for å prøve å score teologiske poeng. Jesus påpeker at deres syn er feil. Han sier også at de tar feil fordi de ikke kjenner verken skriftene eller Guds makt.

Som kristen har jeg hatt sterke åndelige opplevelser og jeg har erfart at åndelige opplevelser kan "ta av" i feil retning. F.eks. kan profetiske ord misbrukes til å lede mennesker i feil retning. Det er viktig å kontrollere at mine åndelige opplevelser og uttalelser er i tråd med Guds skrevne ord. Men "bokstaven slår i hjel" (2. Korinterbrev 3,6) og må derfor balanseres med den kraft som ligger i å erfare den levende Gud. Jeg må ha "teorien", men også mer enn teori, jeg må ha sant og ekte liv. Ånden og ordet vil sammen hjelpe meg å holde rett kurs.

Som kristne advares vi dessuten mot å delta i den slags debatter som saddukeerne la opp til. Dette som bare er ordkrig og som ingen lærer noe av: "Dette skal du minne om, og for Guds ansikt skal du pålegge dem å unngå ordkrig. Det tjener ikke til noe og virker ødeleggende på dem som hører på." (2. Timoteus 2,14) Bibel 2011 "Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du avvise, for du vet at de skaper strid." (2. Timoteus 2,23) Bibel 2011 

Dikteren ønsker:
Mer om Jesus meg forkynn, 
mer om frelse fra all synd, 
mer om hans fylde, liv og fred, 
mer om hans store kjærlighet.
---
Mer om Jesus, så jeg må 
hele hans vilje klart forstå. 
Mer av Åndens pinsevind, 
mer av et gudhengivent sinn.
(Eliza E. Hewitt, Frelsesarmeens Sangbok nr. 417)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for Bibelens rettledning og Åndens kraft. Amen!