torsdag 4. februar 2021

Under ingen kan telle

Han gjør storverk ingen kan granske, og under ingen kan telle. (Job 9,10) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Job 9-10

Gud gjør store under. Skaperverket kan fylle oss med ærefrykt og vi kan glede oss over rikdommen og variasjonen i dyre- og planteliv. Naturen vitner om Guds storhet.  

Det aller største under er at Gud kan forandre menneskehjerter. I gjenfødelsen får vi et nytt hjerte og en ny ånd. I livet med Gud bør vårt hjerte stadig forandres og vi skal på vår vandring bli mer og mer lik Jesus.

Samfunnet kan ikke endre menneskehjerter og må forsøke å begrense de onde tendensene i menneskene ved å vedta lover. Rettsprinsipper i Norge er fundert på at landet skal bygges ved lov. Man har i henhold til loven rettigheter og plikter i samfunnet.  Brudd på loven straffes. Guds rike har også lover, men bygges ikke med døde lovregler. Guds rike bygges med levende stener - menneskehjerter som Gud forandrer. Frelsen som Gud gir er virkelig et stort under.

Dikteren formulerer seg slik:
Vår store Gud gjør store under; 
med glede vi det ofte så.
- - -
Guds ord går fram og stort det seirer,
så vantros murer faller ned,
Så synd’re seg om korset leirer,
med ydmykt hjerte ber om fred.
De renset blir i Jesu blod
og synger høyt: «Vår Gud er god!»
(Nils Frykman, Frelsesarmeens Sangbok nr. 598)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for det største av alle under. Jeg er født på ny. Amen!