onsdag 3. februar 2021

Han har gjort godt mot meg

Men jeg setter min lit til din miskunn, mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg. (Salme 13,6) Bibel 2011 

Dagens Bibellesning: Salmene 12-14

Det er godt å kunne si at Gud har gjort godt mot meg! I denne verden risikerer vi at vonde ting rammer oss. I Salme 13 klager David over at Gud skjuler seg for ham og at lidelsen varer så lenge uten at Gud gjør noe for ham. David trygler Gud om å bli sett, om å få svar og at Gud må tenne motet i ham igjen. Men som så ofte i Salmenes bok så avsluttes klagen med en frimodig bekjennelse av tillit til Gud, glede over frelsen og takknemlighet for Guds godhet som salmisten har erfart.

Jeg hørte for mange år siden om forskjellen mellom å søke Guds hånd og Guds ansikt. Ber vi om en materiell velsignelse eller en form for tjeneste så søker vi Guds hånd, vi søker ham for det han gjør. Å søke Guds ansikt er å søke selskap, hans nærvær. Da søker vi Gud for den han er. Denne erfaringen av Guds kjærlighet går dypere enn gleden og takknemligheten over Guds gaver. Denne erfaringen er det som bærer meg gjennom de virkelig tunge tidene.

Jeg gjør dikterens ord til mine:
Du kommer, Jesus, til meg inn,
og så er solen tent.
Da flykter skyggen fra mitt kinn,
og hvert et savn er endt.

Du kommer som den første natt
da jeg deg ga min tro.
Du stiller stormens ville sang,
og det blir fred og ro.

Du kommer, så er allting glemt
og godt hva enn som skjer.
Og trengslene som har meg skremt,
er ikke trengsler mer.

Du kommer, og så svinner alt
som ellers gjør meg redd,
så kan jeg stå hvor før jeg falt,
og takke hvor jeg stred.

Du kommer, Jesus, selv med fred.
Og når jeg skal herfra,
til herlighet du tar meg med,
til deg, halleluja!
(N. P. Madsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 86)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du alltid er god mot meg.  Amen!