søndag 7. mars 2021

Flink med ord

For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. (1. Korinterbrev 4,20) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Korinterne 3-4

Vi ser gjerne opp til de som er gode til å snakke for seg, de som er flinke med ord. Men det å være flink med ord betyr ikke nødvendigvis at man har Guds kraft med seg. 

For å være nyttig i Guds rike er kraft viktigere enn ord. Den Hellige Ånd må være med når vi forkynner og vitner, for det er bare ved Guds Ånd at folk blir overbevist om budskapet. 

Dikteren proklamerer:
Jeg vil gå, jeg vil gå i Guds kraft
og tjene min Gud hver en dag.
Jeg gledes i Guds velbehag,
får kraft til å fremme hans sak.
Med omsorg så kjærlig og varm
Gud vokte meg vil på min vei.
Hans sterke allmektige arm
med kjærlighet omslutter meg.
---
Jeg vil gå, jeg vil gå i Guds kraft.
Jeg vil gå i Guds veldige kraft. 
(Edward Turney, Frelsesarmeens Sangbok nr. 323)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg til å stole på din kraft og ikke mine ord. Amen!