mandag 8. mars 2021

Vanskelige omstendigheter

Han tok Josef og satte ham i fengselet der kongens fanger satt lenket. Han ble sittende der i fengselet. Men Herren var med Josef og viste ham godhet. Han lot ham finne godvilje hos fengselsbestyreren. (1. Mosebok 39,20-21) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 36-39

Det var ikke noe greit sted Josef havnet. Han ble solgt som slave til Egypt fordi hans brødre var sjalu. Nå var han i tillegg uskyldig fengslet. Han ville ikke føye sin husfrue i hennes syndige begjær. 

Det ville ikke vært rart om Josef ble bitter, men han holdt seg nær til Gud. Josef fikk oppleve at Herren var med og ga ham godhet under vanskelige omstendigheter.

Dikteren vitner:
Skjønn som solen frembryter ved morgenens gry,
Stråler frem Jesu herlighet daglig på ny. 
Han har seiret i kraft av sitt fullbrakte verk, 
Han er med, vær trygg og sterk.
---
Han er med, han er med, hvilken trøst! 
Han er med, for han har oss gjenløst. 
Han har lovet å være med sine til slutt. 
Han er med hele livet ut.
(Samuel Pedersen, Schibboleth nr. 179)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du er med meg også under vanskelige omstendigheter. Amen!