tirsdag 22. juni 2021

Bestem deg!

Elia trådte fram for hele folket og sa: "Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så følg ham; og er Baal Gud, så følg ham!" Men folket svarte ham ikke et ord. (1. Kongebok 18,21) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Kongebok 14-18

Elia stiller folket på valg. De må ta en avgjørelse. Vil de følge Gud eller avgudene? Jesus stiller meg på valg. Jeg må ta en avgjørelse. Vil jeg følge ham eller mine egne lyster?

Dikteren ber:
Ta min vilje helt, min Konge, den er nå ei mere min, 
intet urent skal nå hindre meg å være din. 
Herre, deg mitt liv jeg vier, som et offer motta meg. 
Alt du gav meg, glad jeg bringer fullt og helt til deg.
---
Ære være deg, min Frelser! 
Alt er på ditt alter lagt, 
hjertet renset og bevaret 
ved din guddomsmakt.
(Lowell Mason, Frelsesarmeens Sangbok nr. 228)

BØNN:  Kjære Jesus. Jeg vil følge deg. Amen!