mandag 21. juni 2021

La ilden brenne

Ilden skal alltid brenne på alteret, den må ikke slukkes. (3. Mosebok 6,6) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 3 Mosebok 4-6

Teologen skriver
For øvrig hørte det med til prestenes plikter å holde alterilden ved like. Som et ledd i dette var det også han skulle fjerne asken, som ellers hadde kommet til å kvele flammen. Videre skal han sørge for at det stadig er ved nok på alteret. Ny ved skal han legge på det hver morgen. "En stadig ild skal holdes tent på alteret; den må ikke slukke." Ilden var jo hellig. Den var et uttrykk for Israels trosliv og bønneliv, som alltid måtte være i levende virksomhet. Derfor trengte den stadig tilsyn, og måtte ikke dø hen som en følge av likegyldighet og mangel på ny næring, eller kveles av gammel aske.
(Fredrik Wisløff, Det Gamle Testamentet)

Jesus har tent en ild i hjertene hos alle som er født på ny. Denne må holdes ved like. Det skjer best ved de 4 B-er: Bibelen, brodersamfunnet, brødsbrytelsen og bønnene (se Apostelgjerningene 2,42). 

Dikteren ber:
Jeg er jo skjult i dine sår og vunder.
Ditt ord er blitt en lykte for min fot.
Når du meg fører inn i prøvens stunder,
din Hellig Ånd skal gi meg kraft og mot.
La ilden alltid i mitt hjerte brenne.
Fyll du meg mere med din kjærlighet!
Så jeg igjen kan andre sjeler tenne
i brann for deg, som skjenker liv og fred.
(Aage Samuelsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 623)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du hjelper med å nøre ilden i hjertet mitt. Amen!