lørdag 26. juni 2021

Hjemme

Faren sa til ham: Barnet mitt! Du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade. For denne broren din var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen. (Lukas 15,31-32) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Lukas 15-16

Den yngste stakk hjemmefra så raskt han kunne. Den eldste ble hjemme. Men selv om han ble hjemme så var den eldste sønnen ikke egentlig hjemme i sitt hjem. Han tenkte på det som sin fars hjem, ikke sitt eget. Når jeg har funnet min plass i Guds rike så er jeg hjemme der. Favnet - elsket - fri - verdsatt - ventet - feiret!

Dikteren vitner:
Som når et barn kommer hjem om kvelden
og møter en vennlig favn,
slik var det for meg å komme til Gud,
jeg kjente at der hørte jeg hjemme.
Det var en plass i Guds store rom, 
en plass som lenge ventet meg. 
Og jeg kjente: Her er jeg hjemme,
jeg vil være et barn i Guds hjem.
(Göte Strandsjö, Frelsesarmeens Sangbok nr. 523)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at jeg er hjemme hos deg. Amen!