fredag 6. august 2021

Forsett

Daniel bestemte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han ba hoffsjefen om å få slippe å gjøre seg uren. (Daniel 1,8) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Daniel 1-6

Nyttårsforsetter kjenner vel alle? Noen ganger varer de to dager, andre ganger litt lenger. Et ekte forsett er mer enn et ønske eller en drøm. I andre oversettelser brukes uttrykket at Daniel satte seg fore eller at han satte seg fore i sitt hjerte. Det er å ta en bestemmelse og så gjennomføre. 

Definisjoner fra ordboka: Forsett betyr hensikt, formål, intensjon og plan. I juridisk sammenheng betyr forsett at noe er gjort med klar hensikt eller med bevissthet om følgene.

Daniel bestemte seg! Han var disiplinert og undersøkte mulighetene for å gjennomføre. Så levde han slik han hadde bestemt seg for.

Dikteren vitner:
Jeg ønsker si ja til min Herre, min Gud,
si ja til hans vilje med meg.
Jeg ønsker si ja til hans plan med mitt liv
og nei til min selvvalgte veg.
Jeg ønsker si ja til min Herre, min Gud,
hans vilje skal skje helt med meg.
---
Jeg sier ja til din vilje, o Gud!
Ja til din plan, jeg vil følge ditt bud.
Ta alt jeg har, du ei mindre skal ha,
her er mitt svar, det er ja!
(John Larsson, Frelsesarmeens Sangbok nr. 328)

BØNN:  Kjære Jesus. Jeg vil gjøre etter din vilje. Amen!