lørdag 7. august 2021

Gjenfødt

Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike." (Johannes 3,3) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Johannes 3-4

Den viktigste erfaringen et menneske kan ha er å bli født på ny. Det er snakk om en åndelig fødsel. Uten å være født ovenfra, fra himmelen - født av Guds Ånd - kan jeg ikke se Guds rike, ei heller komme inn i Guds rike.

Dikteren vitner:
Hvilken herlig forandring i livet fant sted 
da Jesus i hjertet kom inn. 
Jeg ble gjenfødt av Ånden og fylt med Guds fred 
da Jesus i hjertet kom inn.
---
Da Jesus i hjertet kom inn
ble det fred i min sjel. 
Nå er allting blitt vel 
for Jesus i hjertet kom inn.
(R. H. McDaniel, Frelsesarmeens Sangbok nr. 252)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at jeg fikk bli født på ny. Amen!