søndag 8. august 2021

Styringsrett

Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet. (2. Tessaloniker 3,5) NB 1988

Dagens bibellesning: 2 Tessalonikerne 1-3

Paulus formaner til lydighet og ber at Gud skal lede hjertene til å elske Gud og være tålmodige. Gud kunne tvinge mitt hjerte. Han har makt til det. 

Kongens hjerte er rennende vann i Herrens hånd; han leder det dit han vil. (Ordspråkene 21,1) Bibel 2011 

Gud gir meg et valg og leder meg ved sin kjærlighet, lokker og drar. Er jeg motvillig kan det hende at Gud gjør det trangt rundt meg, alt for å lede meg inn i den friheten som er Guds vilje. Dersom jeg elsker Gud burde det vise seg i måten jeg vandrer på. Det beste for meg er å samtykke til Guds styringsrett over sin skapelse. Jeg vil forsøke å være Gud til behag - leve hellig - og gjøre mitt beste for å leve i tråd med Guds påbud. Gud bud eksisterer fordi Gud vil det beste for meg og mine medmennesker. Kjærlighet fra Gud er motivasjonen. 

I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. (1. Johannes' brev 4,18-19 (Bibel 2011)

Dikteren ber:
Herre, du hører meg,
Herre, du føre meg
hvordan og hvorhen det tjener meg best!
Gi meg å bøye meg,
lær meg å føye meg
etter din vilje mens her jeg er gjest!
(Ole Theodor Moe, Frelsesarmeens Sangbok nr. 331)

BØNN:  Kjære Jesus. Lær meg å elske deg. Amen!