søndag 12. september 2021

Egeninnsats?

Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene: Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. (Titus 3,4-5a) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Titus 1-3

I frelsen har egeninnsats ingen plass. Frelsen bygger ene og alene på at Gud elsker meg.

Dikteren sier:
Guds kjærlighet er langt, langt større
enn penn og tunge tolke kan.
Den når høyt over himlens stjerner
og ned til dødens mørke land.
Så dypt vi falt, den sonet alt,
da Jesus døden led.
Sitt fangne barn i syndens garn
Gud frelste og gav fred.
(Frederick Martin Lehman, Schibboleth, 1997 nr. 183)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du har frelst meg. Amen!