mandag 13. september 2021

Hva sa han?

Så løftet Moses hånden og slo to ganger på klippen med staven sin. Da fosset vannet fram, og både folket og buskapen deres drakk. Men Herren sa til Moses og Aron: "Dere trodde ikke på meg og helliget meg ikke foran øynene på israelittene. Derfor skal dere ikke få føre denne forsamlingen inn i landet som jeg har gitt dem." (4. Mosebok 20,11-12) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 4 Mosebok 17-20

Det manglet vann og folket klaget og kranglet. Moses og Aron ba til Herren og fikk svar. Det skjedde et under fordi Gud har omsorg for sitt folk. Likevel var noe galt. Moses hadde fått nøye instruksjoner fra Herren, men fulgte dem ikke. Han hadde fått beskjed om å tale til klippen, men han talte til folket og slo med staven sin på klippen. Moses og Aron var vantro, de så på seg selv og sa "kan vi få vann til å strømme?". De æret ikke Herren. Dette fikk konsekvenser. Hverken Moses eller Aron fikk gå inn i det lovede landet. Også jeg kan miste noe ved min ulydighet og manglende vilje til å gi Gud ære.

Dikteren gir Gud ære:
Pris skje Gud, pris skje Gud, jeg vil synge det ut. 
Pris skje Gud, pris skje Gud, jeg vil lovsynge Gud. 
For Gud er min Fader og Jesus min  bror, 
jeg gir ham all ære for frelsen så stor.
(Fanny J. Crosby, Frelsesarmeens Sangbok nr. 596)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg høre og gjøre rett. Amen!