onsdag 15. september 2021

Underveis

Han drikker av bekken ved veien, derfor løfter han hodet høyt. (Salme 110,7) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 108-110

Uansett forholdene som møter meg på livets vei så kan jeg bli forfrisket underveis. Planlegging og gode vaner spiller inn her. Planlegging er å ha med seg matpakke, ha Guds Ord tilgjengelig i tanke og sinn. Regelmessig lesing av og meditering over Guds Ord er en god vane. En annen god vane er å ta tid til å stanse opp ved rasteplassene, hvile der og drikke av det levende vannet som Jesus gir.

Dikteren ber:
Lær meg å komme til kilden, å, Gud.
Lær meg, å, Gud.
Lær meg å drikke av kilden, å, Gud.
Lær meg, å, Gud.
Lær meg å hvile ved kilden, å, Gud.
Lær meg, å, Gud.
(ukjent forfatter)

BØNN:  Kjære Jesus. Lær meg å bruke rasteplassene du tilbyr. Amen!