fredag 26. november 2021

Feil vei

For prestens lepper tar vare på kunnskap, rettledning skal en søke fra hans munn. For han er sendebud fra Herren over hærskarene. Men dere har bøyd av fra veien. Dere har gitt slik rettledning at mange har snublet. (Malaki 2,7-8a) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Malaki 1-4

Når den som er satt til å forvalte Guds Ord og gi rettledning ikke selv lever etter ordet, da bærer det galt av sted. Ikke bare for sendebudet selv, men også for de som lytter til den mangelfulle veiledningen.

Dikteren vitner:
Når då eg spør meg kvar arbeidsdag:
Kva ville Jesus vel gjere?
Så gjev han livsmod og arbeidslag,
så livet provar mi lære.
Om av og til det vert kvardagsgrått,
så det i striden går tungt og trått,
med bøn og bibel vert allting godt;
for Jesus vil krafta vere.
(Mattias Orheim, Frelsesarmeens Sangbok nr. 98)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg vandre rett og lede andre rett. Amen!