lørdag 27. november 2021

Nådeordet

Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget. (Apostelgjerningene 20,32) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 19-20

Paulus har undervist og veiledet i 3 år, nå legger han flokken i Guds hånd. De har Guds ord. Det er nok til å bygge dem videre opp og bringe dem fram til målet.

Dikteren sier:
Guds ord og løfter kan aldri svike, 
nei, de står faste som urtidsklippen. 
Når støtter faller og mangt må vike, 
Guds løftesord rokkes ei.
(Johan Holmstrand, Frelsesarmeens Sangbok nr. 183)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for Bibelen. Amen!