torsdag 25. november 2021

Sinnsro

Om herskeren blir harm på deg, forlat ikke din plass; sinnsro kan avverge store feiltrinn. (Forkynneren 10,4) Bibel 2011 

Dagens Bibellesning: Forkynneren 9-10

Det er ikke rart om jeg mister både mot og motivasjon dersom jeg blir urettferdig behandlet på arbeidsplassen. Dagens bibelvers utfordrer meg til å ta det rolig og likevel utføre min plikt. Det kan avverge feiltrinn og synder, både for meg selv og min neste.

Dikteren sier:
Hjerter er det verden trenger, 
rene hjerter døpt med ild, 
som ei dyrker «jeget» lenger, 
men sin Mester følge vil. 
Hjerter som vil tapre være 
lik Guds gamle helgener, 
som kun ønsker Herren ære, 
elske, ligne mer og mer.
---
Hjerter som sin fane hever 
der hvor striden hetest står. 
Snar til dåd når plikten krever, 
hjerter som sitt kall forstår.
(John Lawley, Frelsesarmeens Sangbok nr. 240)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg gjøre mitt selv om jeg blir urettferdig behandlet. Amen!