onsdag 28. juli 2021

God vane

Jeg roper til deg, Herre, hver morgen kommer min bønn fram for deg. (Salme 88,14) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 87-89

I salme 88 uttrykkes bunnløs fortvilelse og håpløshet. Gud er langt borte og ingen lyspunkter er i sikte. Likevel avsløres en god vane hos salmisten. Hver morgen ber han til Gud. Når mitt liv fylles av fortvilelse, hva gjør jeg da? Søker jeg Gud eller vender jeg ham ryggen fordi ulykke har nådd meg?

Dikteren vitner:
En stille stund med Jesus, hva kraft den har med seg. 
Hva lyst den gir å vandre på Herrens budords veg. 
Den gir meg mot å leve og lide for hans navn, 
en søt og salig forsmak på hvilen i hans favn.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 108)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du tåler å høre min klage. Amen!